MENU

Lars Christian Tvedt

  | 

Partner
Partner

Erfaring

  • Flere års erfaring fra revisjon i PWC og som konsernregnskapssjef i Elkem ASA
  • Mange års erfaring fra Ferd AS, først som analytiker, deretter porteføljeforvalter og de siste fire årene som leder for Ferd Invest sin finansielle aksjeportefølje
  • Ansvarlig for nordiske aksjer og investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning
  • Styreverv

Hovedarbeidsområder

  • Verdivurdering
  • Kjøp og salg av virksomheter
  • Strategisk rådgivning
  • Rådgivning ved oppstart/kapitalbehov

Kontaktinfo
+47 982 06 036
lars.christian.tvedt@dht.no