MENU

Tjenester

DHT er et ledende norsk rådgivningsmiljø med fokus på M&A – transaksjonsrådgivning, verdivurderinger og virksomhetsutvikling. Vi har over 30 års erfaring som tiltrodd rådgiver og besitter bred operasjonell erfaring innen disse tjenesteområdene.

Et dedikert team med solid industrielt og strategisk fokus sikrer transaksjoner som gir verdiutvikling på lang sikt for våre oppdragsgivere
Et dedikert team med solid industrielt og strategisk fokus sikrer transaksjoner som gir verdiutvikling på lang sikt for våre oppdragsgivere

Kjøp og salg av virksomhet/M&A

DHT har bred erfaring i å bistå norske SMB-bedrifter og deres eiere i eierskapsrelaterte prosesser

DHT har lang erfaring med å bistå kunder med realisering og videreutvikling av verdier gjennom transaksjoner. Bred erfaring fra gjennomføring av salg og oppkjøp av virksomheter sikrer våre oppdragsgivere en strukturert, skreddersydd prosess og dermed best mulig forhandlingsposisjon. I tillegg har vi gjennom vår brede erfaring fra operasjonell ledelse og rådgivning betydelig kompetanse fra en rekke bransjer. Våre råd er alltid basert på en grundig vurdering av mulighetsrommet og implikasjonene av alternative løsninger. DHTs uavhengighet og langsiktighet innebærer at vi alltid anbefaler den løsning vi mener er best for kunden.

Bred bransjeerfaring og ledende faglig kompetanse innen verdivurdering sikrer våre kunder et solid beslutningsgrunnlag for finansiell og strategisk planlegging og styring
Bred bransjeerfaring og ledende faglig kompetanse innen verdivurdering sikrer våre kunder et solid beslutningsgrunnlag for finansiell og strategisk planlegging og styring

Verdivurdering

DHT er en av de ledende aktørene innenfor verdivurdering av virksomheter, og har betydelig og bred erfaring som rådgiver ved endring av eierforhold, bekreftelse av verdier eller behov for beslutningsstøtte. Medarbeidere i DHT blir ofte oppnevnt som fagdommere i tvistesaker og benyttet som foredragsholdere innen dette fagfeltet.

I vår tilnærming for å finne en riktig verdi hensyntar vi selskapets natur og struktur. Ulike selskaper krever ulik metodikk, og vi finner den rette metodikken for ditt selskap avhengig av selskapsfase, gjeldsgrad, industri, balanse etc.

DHT kombinerer ressurser med betydelig rådgivererfaring med lang og bred, operativ toppledererfaring. Dette sikrer et helhetlig perspektiv og gjennomførbarhet
DHT kombinerer ressurser med betydelig rådgivererfaring med lang og bred, operativ toppledererfaring. Dette sikrer et helhetlig perspektiv og gjennomførbarhet

Forretningsutvikling

DHT har lang erfaring med å designe og drive komplekse utviklings- og endringsprosesser. Sammen med oppdragsgivers organisasjon sikrer DHT fremdrift og gjennomføringsevne, bistår med å utføre analyser, utfordrer kundens tenkning og sikrer god dokumentasjon for beslutninger. For DHT er det sentralt å forankre godt eierskap i oppdragsgivers organisasjon og gjennom dette overføre kompetanse av langsiktig verdi.

Selskaper har ulike problemstillinger for å øke sannsynligheten for å maksimere sitt potensial. Et selskap i tidlig fase vil ofte trenge hjelp til å finne en bærekraftig, troverdig og lønnsom forretningsplan, mens mer modne selskaper kan ha behov for å identifisere nye vekstmuligheter eller gjøre noe med kostnadsstrukturen. Vi har erfaringen som hjelper ditt selskap med å identifisere behovene og finne løsningene.