MENU

Vår prosess

Første møte

Vi starter alltid med en uforpliktende samtale der vi ser på muligheter, og hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet. Basert på det får du en tidsplan og et tilbud fra oss. Dette danner grunnlaget for det videre samarbeidet vårt.

Oppstart salgsprosess

Her legger vi fundamentet for transaksjonen, alt det som skal gi en god prosess og resultere i riktig pris for selskapet ditt.

 • Vi holder et kickoff-møte hvor vi skaffer oss grundig innsikt i selskapet, og markedet dere opererer i.
 • Definerer fortrinn som gjør selskapet ditt attraktivt for kjøpere.
 • Utarbeider konsoliderte regnskaper og andre formaliteter som må på plass.

Kartlegging av potensielle kjøpere

Vi kartlegger markedet og identifiserer potensielle kjøpere i samråd med deg. Her bruker vi vårt omfattende nettverk og går svært diskret frem, slik at konfidensialitet er ivaretatt. Vi går i dialog og arrangerer formøter med de mest aktuelle kjøperne.

 • Identifiserer og trekker frem de faktorene som kan bidra til å øke verdien på selskapet i fremtiden.
 • Relevant salgsmateriell utarbeides og samles.

Markedsføring frem til indikative bud

Teaser og salgsmateriell sendes sammen med konfidensialitetserklæring til mulige kjøpere.

 • Indikative bud mottas og vurderes.
 • I samråd med deg velger vi ut mulige kjøpere for neste fase i prosessen.
 • Vi sørger for alle formaliteter, herunder juridisk (aksjekjøpsavtale), datarom, prosessbrev etc.

Markedsføring frem til endelige bud

 • Due dilligence-rapporter og prosessbrev sendes ut for neste fase.
 • Kjøpere får tilgang til datarommet, og spørsmål og svar koordineres via dette.
 • Møter med mulige kjøpere.
 • Når endelige bud kommer inn, vurderes disse før avklarende møter gjennomføres.

Forhandling, avtaleinngåelse og gjennomføring


I denne siste fasen forhandler vi med én eller flere kjøpere, før vi sammen med deg velger endelig kjøper.

 • Kjøps- og salgsavtale, og annen transaksjonsdokumentasjon, forhandles ferdig.
 • Verifisering av vilkårene for gjennomføring.
 • Koordinere kommunikasjon til ansatte og omverden, inkludert kunder, leverandører og andre.